Earl Pastko

Ensemble

Birthplace: Chicago, Illinois

Photos